(+48) 607 217 311
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Producenci
Reklamacje i zwroty
 1. Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej przed jego upływem na adres Sprzedającego tj. SHOP ZONE ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz

  W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni Klient zobowiązany jest zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem, na adres Sprzedającego. W przypadkach odstąpienia przez Klienta od umowy uznaje się ją za niezawartą. Klient ponosi bezpośredni koszt odesłania towarów na adres Sprzedającego.

  W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu równowartości towaru zakupionego przez klienta (bez kosztów przesyłki), w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc się od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, bądź od dnia otrzymania zwróconych towarów. Zwrot należności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie miało miejsce wcześniej.

  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy na skutek korzystania w sposób wykraczający poza wskazany konieczny zakres, w takim wypadku kwota zwracanych należności na rzez klienta zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru (nie wpływa to na utratę prawa odstąpienia).
 2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

  Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

  Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie (np. telefonicznie, w tradycyjnej formie pisemnej, pocztą elektroniczną).

  Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający. Towar wadliwy wraz z reklamacją i opisem wady oraz danymi umożliwiającymi identyfikację (dokument zwrotu lub dokument dostawy) należy odesłać na adres Sprzedającego.

  W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 3. Pouczenie do reklamacji:

      Reklamacji nie podlegają:
      odbarwianie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór podszewkowych naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia, – naturalne zużywanie się obuwia,
      uszkodzenia mechaniczne,
      uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego używania obuwia oraz nieodpowiedniej konserwacji,
      elementy ozdobne np. paski, guziki, gumki,
      różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry.

   Wszystkie informacje podane w opisach zostały spisane z metek danego towaru oraz katalogu producenta.
   
  Nie odpowiadamy za źle dobrany rozmiar (długość wkładki) wynikające z różnic w pomiarze producenta i klienta. Nie stanowi to "niezgodności towaru z umową" w myśl obecnych przepisów.
Projekt przygotowany przez Tebim.pl
Sklep oparty na oprgramowaniu Shoper.pl
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl